ProdukterTC-5
Beskrivning
Styrapparat för trafiksignaler.

Apparaten kan styra 4 st grupper+ 4 st vÀntalampor.
Program finns för övergÄngsstÀlle och skyttelsignal.
LHOVRA-funktioner.

SÀkerhetskontroller för lampfel, grön-grönfel samt rödlampsfel.
16-knappars tangentbord med 2x16 tecken alfanumerisk display.

ABC02
Beskrivning
Blinkdon för glödlampor eller LED-lampor.

2 st utgÄngar vÀxlande blink.
230VAC matning max 200W per utgÄng.
Blinkfrekvens 50/100 blink per minut.

ABC042
Beskrivning
DetektorförstÀrkare
Automatisk kalibrering.
10 kÀnslighetsnivÄer.
10 triggnivÄer.
StÀllbar pulslÀngd eller nÃÀvarodetetektering.
Standard DIN-kapsling.

MatningsspÀnning 12V +-10%
Effektförbrukning ca 0.5 W.
Solid state output (MosrelÀ)
RelÀutgÀng max 48V 120mA.
Format H-D-B 90x58x18 mm.

ABC09
Beskrivning
Blinkdon för trafiksignaler, jÀrnvÀgssignaler etc.
2 lamputgÄngar.
4 olika program för alternerande eller parallell blink.
Standard DIN-kapsling.
Kan kundanpassas.

Reglercentral RC20
Beskrivning
Reglercentral För solpaneler.

TemperaturomrÄde T1-T3 -30-+130 C.
Kopplingsdifferens T3-T2 stÀllbar 1-9 C
PT-1000-givare

Luxmeter Analog
Beskrivning
0-60.000 Lux 0-10V eller 0-20.000 Lux 0-10 V
MatningsspÀnning 24 V
Andra mÀtomrÄden kan ordnas utan extra kostnad.

Finns Àven Digital variant 4 bits (0-15 binÀrt)

BlinkrelÀ ABC024
Beskrivning
TvÄ utgÄngar för alternerande blink
Solid State 200 W per utgÄng
Fasstyrning för störningsfri gÄng.
Standard 11 pol relÀsockel.
Startpuls-ingÄng
Blinktid 10-72 sek.
Blinkfrekvens 40-150 blink/min.